Geld voor talentontwikkeling en industriewatervoorziening uit Nationaal Programma Groningen

Zeven projecten van de provincie Groningen krijgen een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen. Samen met het Platform Regionale Arbeidsmarkt gaan we aan de slag met het programma Werken aan Ontwikkeling. In dit programma zitten zes projecten die bijdragen aan scholing en ontwikkeling van inwoners van onze provincie van verschillende leeftijden. Daarnaast start het project duurzame industriewatervoorziening in Delfzijl. Hier wordt een duurzaam waternet aangelegd voor de industrie.

Programma's en projecten

Op 12 februari kende het bestuur van Nationaal Programma Groningen een bijdrage toe aan in totaal 26 projecten van een aantal gemeenten en van de provincie Groningen. Ook werden de lokale programma’s van de gemeenten Eemsdelta en Oldambt goedgekeurd. Voor de programma's en projecten is in totaal bijna € 38 miljoen euro beschikbaar. 

Tijd voor Toekomst

'Tijd voor Toekomst' is een van de projecten, waarbij de provincie samen met de gemeenten Midden-Groningen Oldambt en Groningen investeert in de talentontwikkeling van jonge kinderen. Zo organiseren ze workshops en excursies over een gezonde leefstijl, sport, cultuur, natuur of techniek. De workshops en excursies worden gegeven tijdens zes extra schooluren per week. Met geld van Nationaal Programma Groningen wordt de proef bij OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans met twee jaar verlengd en uitgebreid naar elf andere basisscholen in de provincie.

Duurzame industriewatervoorziening

Voor de industrie in Delfzijl wordt een duurzaam waternet aangelegd. Met dit innovatieve waternetwerk wordt drinkwater bespaard en kan de industrie in het havengebied van Delfzijl verder groeien. Dit levert in de toekomst veel nieuwe banen op. 

Beoordelingscommissie

Alle programma’s en projecten die door het bestuur zijn goedgekeurd zijn eerst voorgelegd aan de onafhankelijke beoordelingscommissie van Nationaal Programma Groningen. De beoordelingscommissie toetst of programma’s en projecten bijdragen aan de ambities en de voorwaarden van NPG. De leden adviseren het bestuur en bewaken de samenhang van het programma. 

Nationaal Programma Groningen

Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor de Groningers. Voor een periode van tien is € 1,15 miljard euro beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor het versterken van de leefbaarheid en economie in de provincie Groningen. Het Rijk heeft dit bedrag beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor de aardbevingsproblematiek. Het programma richt zich op de gehele provincie, met een focus op het aardbevingsgebied.