Geld voor leefbaarheid in krimpgebieden

De gemeente De Marne en de regio's Eemsdelta en Oost-Groningen kunnen de komende drie jaren geld krijgen voor projecten die de leefbaarheid in deze krimpgebieden verbeteren. Hiervoor heeft de provincie de subsidieregeling Reserve leefbaarheid Krimpgebieden ingesteld. Van 2011 tot 2013 is jaarlijks 3 miljoen beschikbaar voor het voorbereiden en uitvoeren van acties, maatregelen, projecten en experimenten.

De gemeente De Marne en de regio's Eemsdelta en Oost-Groningen kunnen de komende drie jaren geld krijgen voor projecten die de leefbaarheid in deze krimpgebieden verbeteren. Hiervoor heeft de provincie de subsidieregeling Reserve leefbaarheid Krimpgebieden ingesteld. Van 2011 tot 2013 is jaarlijks 3 miljoen beschikbaar voor het voorbereiden en uitvoeren van acties, maatregelen, projecten en experimenten.

Waar is de subsidie voor bedoeld?

De subsidie is bedoeld voor het maken van de woon- en leefbaarheidsplannen van de drie krimpregio's, door de regio's zelf. Bovendien kunnen we met de subsidie de uitvoering van maatregelen, projecten, experimenten uit de woon- en leefbaarheidsplannen en het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling financieel ondersteunen.

Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet de projecten bijdragen aan de doelen in het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling. In het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling staan 27 acties voor de aanpak van bevolkingsdaling en de negatieve gevolgen daarvan. Projecten kunnen gaan over wonen, onderwijs, cultuur, zorg of gezondheid of voorzieningen. Provinciale Staten bespreken het Actieplan en de criteria voor de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden op 1 december in de commissie Omgeving en Milieu en op 15 december in de statenvergadering.

Meer informatie

Meer informatie over bevolkingskrimp vindt u in het dossier krimp op onze website. Hier kunt u ook de Subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden en het 'Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling' downloaden.