Geld voor Fietsroute Plus Groningen - Haren

De provincie Groningen stelt 872.000 euro beschikbaar voor de aanleg van een Fietsroute Plus van Groningen naar Haren. Mits de gemeenten Groningen en Haren akkoord gaan met de fietsverbinding. In totaal gaat de aanleg ruim 3 miljoen euro kosten. Het streven is om de nieuwe Fietsroute Plus in 2017 klaar te hebben.

De provincie Groningen stelt 872.000 euro beschikbaar voor de aanleg van een Fietsroute Plus van Groningen naar Haren. Mits de gemeenten Groningen en Haren akkoord gaan met het plan voor de fietsverbinding. In totaal gaat de aanleg ruim 3 miljoen euro kosten. Het streven is om de nieuwe Fietsroute Plus in 2017 klaar te hebben.

Toenemende druk

De druk op de fietsroute tussen Groningen en Haren neemt toe. Dit komt onder andere door  de nieuwbouw van het Zernike College aan de Kerklaan en de nieuwe woonwijk in Haren-Noord. Daarom willen de gemeenten Groningen en Haren een Fietsroute Plus aanleggen. 

Route

De Fietsroute Plus volgt de route van de Helperzoom in Groningen en de Kerklaan/Kromme Elleboog/Jachtlaan in Haren. Tussen de nieuw aan te leggen Helperzoomtunnel en de Saaksumborg komt een vrijliggend fietspad van minimaal 3,5 meter breed. De fietser krijgt hier voorrang op het overige verkeer. Het fietspad sluit in Haren aan op de Kerklaan. Daar ligt al een vrijliggend fietspad, dat zoveel mogelijk wordt verbreed naar minimaal 3,5 meter. Op het laatste gedeelte van de route (Kromme Elleboog en Jachtlaan) is geen ruimte voor een vrijliggend fietspad. Dat gedeelte wordt mogelijk ingericht als een fietsstraat.

Aan de slag

De gemeenten Groningen en Haren gaan de Fietsroute Plus aanleggen en willen op korte termijn aan slag. In Haren wordt de komende periode gewerkt aan een nieuwe woonwijk en vindt onderhoud plaats aan de Jachtlaan. In Groningen wordt binnenkort gestart met de werkzaamheden aan de Helperzoomtunnel en voorbereidende werkzaamheden voor de aanpak van de Zuidelijke ringweg. Deze werkzaamheden bieden de kans om ook meteen de inrichting van deze straten aan te pakken.

?
Fietsroute Plus

Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto.