Geld voor EPI-kenniscentrum en kerk en toren Garmerwolde

Het Nationaal Programma Groningen stelt geld beschikbaar voor twee projecten die door de provincie Groningen zijn ingediend. Het EPI-kenniscentrum in Groningen krijgt € 425.000. Hier kunnen opleidingen worden gevolgd die te maken hebben met aardbevingsbestendig bouwen. Voor de herbestemming van de kerk en toren van Garmerwolde is € 210.000 beschikbaar.

EPI-kenniscentrum 2.0

Het EPI-kenniscentrum krijgt € 425.000 euro voor de ontwikkeling van scholingsprogramma's
over bijvoorbeeld aardbevingsbestendig (ver)bouwen, maatschappelijke dilemma's en techniek. Met de bijdrage kunnen de activiteiten, die in 2016 zijn begonnen, doorgaan tot 2024. Het kenniscentrum is een samenwerkingsverband van het Alfa-college, Rijksuniversiteit Groningen
en Hanzehogeschool en verzorgt kennisprogramma's die de regio versterken.

Kerk en toren Garmerwolde

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) ontvangt 210.000 euro voor de herbestemming en verduurzaming van de middeleeuwse kerk en de bijhorende vrijstaande toren in Garmerwolde. Met het project Feest! In Oost en West! wil SOGK een permanente museumlocatie creëren in de middeleeuwse kerk en toren. Ze willen dit unieke erfgoed voor een breed publiek toegankelijk maken.
Een aandachtstrekker in de toren wordt een architectonische trap, die ongeveer 20 meter overspant. Hier kan de bezoeker een ontdekkingsreis maken langs acht belangrijke christelijke en islamitische feesten.

Bijdrage aan toekomst

Beide projecten starten op korte termijn, dragen bij aan de toekomst van Groningen en sluiten aan bij de thema’s leefbaarheid, energie en economie.

Nationaal Programma Groningen

In maart hebben het Rijk, de provincie Groningen en de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied in totaal € 120 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten die in 2019 kunnen starten. Voor de zeven gemeenten en de provincie is er elk maximaal 15 miljoen euro beschikbaar. Hiervoor zijn in mei ook projecten ingediend. Het geld voor het Nationaal Programma Groningen is bedoeld voor de toekomst van Groningen op het gebied van leefbaarheid, economie en energietransitie. Schadeafhandeling en versterking worden uit andere budgetten betaald.