Geld voor dorpshuis in Onnen

De verbouwing van dorpshuis De Tiehof in Onnen komt dichterbij. Met de financiële bijdragen van de gemeente Haren, de provincie Groningen, Programma Landelijk Gebied en diverse fondsen is het grootste deel van het benodigde geld voor de grootscheepse renovatie van het dorpshuis rond.

De verbouwing van dorpshuis De Tiehof in Onnen komt dichterbij. Met de financiële bijdragen van de gemeente Haren, de provincie Groningen, Programma Landelijk Gebied en diverse fondsen is het grootste deel van het benodigde geld voor de grootscheepse renovatie van het dorpshuis rond.

Verbeteringen

Het gebouw, uit 1983, wordt intensief gebruikt voor allerlei dorpsactiviteiten. Het is nu hard toe aan verbetering. Dat geldt zowel voor het gebouw, het interieur als voor de technische voorzieningen. De bewoners hebben voor de organisatie van hun activiteiten behoefte aan meer mogelijkheden. De plafonds, de verlichting, de grote zaal, het podium en de keuken worden vervangen en de technische voorzieningen worden aangepast aan deze tijd.

De kosten

De totale kosten van de opknapbeurt bedragen  269.000,- euro. De bijdrage vanuit Programma Landelijk Gebied is 60.988,- euro.

Programma Landelijk Gebied

Het Programma Landelijk Gebied biedt financiële ondersteuning voor de ontwikkeling van natuur, landschap, landbouw, economie, recreatie en leefbaarheid in onze provincie. Gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners, bedenken projecten en voeren deze samen uit. Het Programma Landelijk Gebied heeft tot en met 2013 ruim 215 miljoen euro beschikbaar voor projecten. Het geld komt van de Europese Unie, de rijksoverheid en de provincie. Ook gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties leveren een financiële bijdrage.