Gegevens over zorg in provincie nu online beschikbaar

De Zorgmonitor Groningen is in de lucht. In deze online database zijn allerlei gegevens, trends en ontwikkelingen samengebracht die te maken hebben met de zorg in de provincie Groningen. Professionals en beleidsmakers die zich met zorg bezighouden, kunnen met de informatie uit de Zorgmonitor beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Gedeputeerde Marianne Besselink lanceerde de Zorgmonitor op 28 maart in het provinciehuis.

De Zorgmonitor Groningen is in de lucht. In deze online database zijn allerlei gegevens, trends en ontwikkelingen samengebracht die te maken hebben met de zorg in de provincie Groningen. Professionals en beleidsmakers die zich met zorg bezighouden, kunnen met de informatie uit de Zorgmonitor beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Gedeputeerde Marianne Besselink lanceerde de Zorgmonitor op 28 maart in het provinciehuis.

Informatie in de Zorgmonitor

In de Zorgmonitor is onder meer informatie te vinden over het aantal huisartsen en hun praktijkvorm, de gemiddelde afstand tot een zorginstelling en de tevredenheid van inwoners over de bereikbaarheid van zorg. Zo blijkt dat 39 procent van de inwoners in Groningen vindt dat de toegankelijkheid van de ouderenzorg de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Aan de andere kant beoordeelt 86 procent van de inwoners de toegankelijkheid van de medische zorg als goed tot zeer goed. Sommige gegevens waren al beschikbaar via allerlei verschillende andere bronnen, maar worden nu via de Zorgmonitor Groningen voor iedereen eenvoudig toegankelijk gemaakt.

Specifiek onderzoek

Naast de mogelijkheid voor beleidsmakers en professionals om zelf informatie uit de Zorgmonitor te halen, zal ook twee keer per jaar specifiek onderzoek gedaan worden met alle data uit de database. Onlangs is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg onderzocht. Andere onderwerpen die de komende twee jaar worden bestudeerd zijn de kwaliteit van zorg, informele zorg en de herinrichting van het Groninger zorglandschap.

De Zorgmonitor Groningen is gelanceerd in opdracht van de provincie Groningen en wordt verzorgd door het CMO Groningen en de GGD Groningen.