Geen plannen voor Groninger Waddeneiland

De provincie Groningen heeft geen plannen voor een nieuw Groninger Waddeneiland. Eind december 2012 verschenen hierover berichten in de media. Wel zijn er ideeën voor een haveneiland in de Noordzee, 80 tot 100 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Het gaat om een werkeiland in de buurt van toekomstige offshore windparken in de Noordzee. De ideeën voor het haveneiland staan in de ontwikkelingsvisie Eemsdelta.

 

De provincie Groningen heeft geen plannen voor een nieuw Groninger Waddeneiland. Eind december 2012 verschenen hierover berichten in de media. Wel zijn er ideeën voor een haveneiland in de Noordzee, 80 tot 100 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Het gaat om een werkeiland in de buurt van toekomstige offshore windparken in de Noordzee. De ideeën voor het haveneiland staan in de ontwikkelingsvisie Eemsdelta.

Uitvalsbasis

Het werkeiland kan onder andere dienen als uitvalsbasis voor het onderhouden en opbouwen van de windturbines en als overslagpunt voor de visserij. Verder kan vanaf het eiland stroom worden geleverd die de windturbines opwekken.

De provincie Groningen werkt samen met andere overheden, bedrijfsleven en natuurorganisaties aan de ontwikkelinsvisie Eemsdelta. Dit is een toekomstvisie voor het Eemsdeltagebied tot 2030-2050. In november 2012 vond de presentatie plaats.