Geen nieuwe opvangplekken voor vluchtelingen nodig in Groningen

Het is niet nodig om in Groningen nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen in te richten. Dat is de centrale boodschap die de zogeheten 'Bestuurlijke regietafel vluchtelingen Groningen' heeft opgeschreven in het plan voor de opvang van vluchtelingen in de provincie Groningen. 

Elke provincie een plan

Alle commissarissen van de Koning kregen in juni 2020 de vraag om een plan voor de opvang van vluchtelingen in hun provincie op te stellen. Dat diende een dubbel doel. De plannen moesten het landelijke tekort aan opvangplekken oplossen en tegelijkertijd aansluiten op het programma 'Flexibilisering asielketen' van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Geen aanleiding

Het Groningse plan is onder leiding van commissaris van de Koning René Paas gemaakt door de provincie, Groninger gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Als uitgangspunt namen zij de afspraken die eerder voor de bestaande opvanglocaties voor vluchtelingen in de provincie Groningen (Ter Apel, Delfzijl, Musselkanaal) door de drie betreffende gemeenten en het COA zijn gemaakt. Door die afspraken slaagt Groningen erin om - in tegenstelling tot veel andere regio’s - kwantitatief ruim voldoende opvang te realiseren. Daarom ziet de 'Bestuurlijke regietafel vluchtelingen Groningen' geen aanleiding om nieuwe opvanglocaties te beginnen.

Flexibeler gebruik 

De Groningse regietafel heeft op verzoek van het Rijk ook gekeken naar mogelijkheden om de opvanglocaties flexibeler te gaan gebruiken. Door bijvoorbeeld uit te breiden als er onverwacht meer vluchtelingen naar Nederland komen. Of juist te krimpen bij een significante daling. De Groningse regietafel begrijpt de vraag, maar stelt het optimaal functioneren van de centra voorop. Een verhoging van het aantal vluchteling brengt dat functioneren in gevaar. Terwijl bij een verlaging van het aantal de voorzieningen in de centra onder druk komen te staan. Daarom moet een vermindering van plekken over alle locaties worden verdeeld, vindt de bestuurlijke regietafel. Dan kunnen de AZC's goed blijven functioneren. 

Andere doelgroepen

Om de drie opvanglocaties ook te gaan gebruiken voor andere doelgroepen, vindt de Groningse regietafel niet realistisch. Het Rijk wilde weten of AZC's misschien onderdak kunnen bieden aan studenten of arbeidsmigranten, als er langere tijd minder vluchtelingen komen. Dat lijkt in Groningen een brug te ver. De onzekerheden voor gemeenten en huurders zijn hiervoor nog te groot. Bovendien ligt het niet voor de hand om in het opvangcentrum in Ter Apel studenten op te vangen. Vanaf daar zijn de reistijden voor mogelijke studenten in Ter Apel naar locaties van mbo-opleidingen, hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen te lang.