Geen extra windparken in de provincie Groningen

De provincies hebben een akkoord gesloten met het Rijk over de plaatsing van zesduizend megawatt (MW) aan windmolens. De provincies gaan voor 2020 ruimte reserveren voor 6.000 megawatt windenergie op land. De provincie Groningen neemt daarvan 850 megawatt voor haar rekening. Dat betekent dat Groningen niet meer windparken krijgt dan in de nu aangewezen gebieden bij de Eemshaven, Delfzijl en nabij de N33.

 

De provincies hebben een akkoord gesloten met het Rijk over de plaatsing van zesduizend megawatt (MW) aan windmolens. De provincies gaan voor 2020 ruimte reserveren voor 6.000 megawatt windenergie op land. De provincie Groningen neemt daarvan 850 megawatt voor haar rekening. Dat betekent dat Groningen niet meer windparken krijgt dan in de nu aangewezen gebieden bij de Eemshaven, Delfzijl en nabij de N33.

Van 750 naar 850 MW

Met dit akkoord verhoogt de provincie de taakstelling van 750 naar 850 megawatt. De extra opgave van 100 megawatt wil de provincie vooral inpassen in de bestaande concentratiegebieden van de Eemshaven en Delfzijl. Er wordt momenteel een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in deze twee gebieden.

Verheugd

Gedeputeerde William Moorlag is verheugd over het akkoord: "Begin dit jaar dienden verschillende initiatiefnemers bij het Rijk plannen in voor grootschalige windparken buiten de gebieden die hiervoor door provincie zijn aangewezen. Daarmee dreigde de provincie Groningen te worden overspoeld met grootschalige windparken. Dat zou schadelijk zijn voor het mooie Groninger landschap, de leefbaarheid en economische dragers (zoals recreatie en toerisme). Met de motie van Tweede Kamerlid Dikkers (PvdA) van 5 juli 2012 zijn deze meldingen voor grote windparken 'on hold' gezet. De motie riep de gezamenlijke provincies op om te komen met een bod van 6.000 megawatt. Ik ben blij dat we goede afspraken hebben kunnen maken met het Rijk en dat de provincies de regie krijgen."