Geef uw mening over de A7!

Wat vindt u van de veiligheid op de A7? Laat het weten via de vragenlijst van Rijkswaterstaat op www.a7veilig.nl. Tot en met 20 januari 2013 kunt u uw mening geven over de veiligheid op de A7, de weg tussen de Afsluitdijk en de Duitse grens. In januari en juni 2012 onderzocht Rijkswaterstaat ook al hoe weggebruikers de veiligheid op de A7 ervaren. Nu wordt dit nogmaals onderzocht om te kijken of het gevoel van veiligheid in de afgelopen tijd verbeterd is.

 

Wat vindt u van de veiligheid op de A7? Laat het weten via de vragenlijst van Rijkswaterstaat op  www.a7veilig.nl. Tot en met 20 januari 2013 kunt u uw mening geven over de veiligheid op de A7, de weg tussen de Afsluitdijk en de Duitse grens. In januari en juni 2012 onderzocht Rijkswaterstaat ook al hoe weggebruikers de veiligheid op de A7 ervaren. Nu wordt dit nogmaals onderzocht om te kijken of het gevoel van veiligheid in de afgelopen tijd verbeterd is.

Gevaarlijk verkeersgedrag

In het project A7 Veilig werken verschillende partijen samen aan een betere veiligheid en doorstroming op de A7: Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Politie Fryslân, Regiopolitie Groningen, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), het Openbaar Ministerie, het Landelijk Parket Team Verkeer en de provincies Fryslân en Groningen. De meest opvallende maatregel is dat de politie meer aanwezig is op de snelweg. Naar aanleiding van uitkomsten van eerdere enquêtes richt de politie zich bij die controles steeds meer op gevaarlijk verkeersgedrag, dat ook door weggebruikers als irritant wordt beschouwd.

Enquête

Weggebruikers kunnen op verschillende momenten hun mening geven over de veiligheid op de weg. Deze meningen worden op verschillende momenten in het project met eerdere periodes vergeleken. De projectorganisatie gebruikt de resultaten bij het bepalen van de politie-inzet, de voorlichting en bij de aanpak van het wegbeheer en -onderhoud.

Meer informatie vindt u op www.a7veilig.nl .