Geef uw mening over bewegen in de toekomst

Hoe bewegen we ons in de toekomst van a naar b? Waar halen we onze pakketjes vandaan? Hoe zorgen we dat we niet allemaal tegelijk op dezelfde plek zijn? Deze vragen stelden we als provincie Groningen aan zoveel mogelijk inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, organisaties en andere overheden. Met de uitkomsten van deze gesprekken gaan we aan de slag met ons nieuwe programma Mobiliteit. Het concept van dit programma  (PDF PDF-bestand, 21 MB)ligt van 3 november tot 15 december ter inzage. Alle Groningers hebben de mogelijkheid om hierover hun mening te geven.

Zorgeloos bewegen

Met het Programma Mobiliteit van de provincie Groningen bouwen we samen aan de verbindingen van de toekomst. Het doel daarbij is dat onze inwoners in de toekomst betaalbaar, veilig, makkelijk en gezond kunnen bewegen in Stad en Ommeland. 

Over het Programma Mobiliteit

Mobiliteit is meer dan bewegen van a naar b. Het is een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen. Het programma mobiliteit is ingedeeld op basis van acht verschillende thema‚Äôs. 

1.    Wonen en ondernemen: ruimte om te leven in Groningen. 
2.    Inclusiviteit en kansengelijkheid: iedereen kan meedoen.
3.    Verbinding en innovatie: Groningen als startpunt van de wereld. 
4.    Werkgelegenheid en economie: de motoren van Groningen op volle toeren. 
5.    Gezondheid en gastvrijheid: actief genieten van Groningen.
6.    Klimaat en milieu: geen uitstoot meer in 2035.
7.    Veiligheid: iedereen veilig onderweg.
8.    Samenwerking en betrokkenheid: mobiliteit voor iedereen, met iedereen.

Interactieve bijeenkomst

Op 25 november organiseren we een interactieve bijeenkomst voor iedereen die mee wil praten over bewegen in de toekomst. De uitkomsten van de bijeenkomst gebruiken we om het programma aan te vullen. Na 15 december kijken we hoe de ontvangen reacties uit de terinzagelegging verwerkt kunnen worden in de definitieve versie van het programma. We stellen het Programma Mobiliteit vast in 2022. 

Denk mee

Alle Groningers worden uitgenodigd on mee te denken en hun reactie te geven. Het Programma Mobiliteit ligt van 3 november tot 15 december ter inzage. Meer informatie over de terinzagelegging komt te staan op www.officielebekendmakingen.nl