Gedeputeerden openen tentoonstelling Panorama Nederland

In  Forum Groningen is van 29 september tot 13 oktober de tentoonstelling Panorama Nederland van het College van Rijksadviseurs te zien. Panorama NL is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Gedeputeerden Mirjam Wulfse (ruimtelijke ordening) en Henk Staghouwer (natuur en landbouw) waren op 29 september aanwezig bij de opening. Mirjam Wulfse zat vervolgens aan tafel bij de aansluitende talkshow in Forum Groningen.

Panorama Nederland

Panorama Nederland bestaat uit een fysiek rond panorama, waarbij de bezoeker zelf kan bekijken hoe een schoner, hechter en rijker Nederland eruitziet. Het Panorama zit vol oplossingen voor de klimaatopgave, duurzame landbouw, woningbouw en meer. Het College van Rijksadviseurs licht in een publicatie de keuzes en principes, om te komen tot aantrekkelijk toekomstperspectief, verder toe. 

Stad en provincie

Genoeg voer voor discussie. Na de opening nam Wulfse deel aan de talkshow De Linkse Mannen lossen het op. Samen met Daan Zandbelt (Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving) en Marco Glastra (Groninger Landschap) maakte de gedeputeerde de vertaalslag van het Panorama Nederland voor de de provincie Groningen. De bijeenkomst is na te luisteren via de Podcast van de Linkse mannen lossen het via www.platformgras.nl.

Lezingen

In de periode dat Panorama Nederland in Groningen te bezichtigen is, wordt een gespreks- en lezingenserie georganiseerd in het Forum. Hier wordt dieper ingegaan op de thematiek die de tentoonstelling agendeert. 

  • Landschapsarchitecten Yttje Feddes (Feddes/Olthof), Peter Veenstra (LOLA) op 6 oktober
  • Rijksbouwmeester Floris Alkemade op 8 oktober
  • Auteurs van het boek Voorland Groningen op 14 oktober 
  • Lezing van Jandirk Hoekstra en Dirk Sijmons (H+N+S) op 15 oktober

Meer informatie en aanmelden kan via platform GRAS

Provinciaal Bouwheerschap

Het Provinciaal bouwheerschap is initiatiefnemer van de tentoonstelling Panorama NL in Groningen en de lezingenreeks. Hiermee wil het bouwheerschap het belang van integrale planvorming aan de grote ruimtelijke opgaven van deze tijd onder de aandacht brengen. Het doel is om zo de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Groningen te behouden, te versterken of vernieuwen.
Het bouwheerschap adviseert over ruimtelijke kwaliteit en werkt vanuit de provincie Groningen aan diverse ruimtelijke projecten onder andere op het gebied infrastructuur, energie, en grootschalige ontwikkelingen in het landschap. Door in gesprek te gaan met bestuurders, professionals en burgers werken we gezamenlijk aan grote ruimtelijke opgaven. De tentoonstelling staat in het Forum om zoveel mogelijk mensen kennis te laten nemen van het Panorama.