Gedeputeerde Van Dekken hijst Mensenrechtenvlag bij provinciehuis

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken heeft donderdag 10 december voor het eerst de Mensenrechtenvlag gehesen bij het provinciehuis. Dat deed hij in het kader van de internationale Dag van de Mensenrechten.

Verbinding en gelijkheid

Met het hijsen van de vlag zoeken we als provincie naar verbinding en vieren we de mensenrechten. De Mensenrechtenvlag is nieuw en een initiatief van onder andere het Discriminatie Meldpunt Groningen. De vlag symboliseert gelijkheid van iedereen ter wereld.

Geen vanzelfsprekendheid

Gedeputeerde Van Dekken: "We verlenen graag onze medewerking aan dit mooie initiatief. De vlag staat voor gelijkheid van ieder mens op aarde. Door het hijsen van deze vlag laten we zien dat we in onze veilige en democratische provincie oog hebben voor de rechten van de mens. Want hoewel het voor ons vanzelfsprekend lijkt, is dat helaas nog niet overal het geval".

Dag van de Mensenrechten

De dag van de Mensenrechten wordt ieder jaar internationaal gevierd, omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werden aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.