Gedeputeerde Tjeerd van Dekken hijst Mensenrechtenvlag bij provinciehuis

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken heeft op vrijdag 10 december, de internationale Dag van de Mensenrechten, de Mensenrechtenvlag gehesen. Dat deed hij voor de ingang van het provinciehuis aan het Martinikerkhof in Groningen. 

Dag van de Mensenrechten

De dag van de Mensenrechten wordt ieder jaar internationaal gevierd, omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Symbool van gelijkwaardigheid

De vlag staat symbool voor de gelijkwaardigheid van alle mensen in de wereld en wappert vandaag bij anti-discriminatiebureaus, op scholen, bij overheden, bedrijven en bij particulieren. Juist in moeilijke tijden waarin er verdeeldheid is, verschillen tussen groepen toenemen, vindt de provincie het belangrijk om met het hijsen van deze vlag saamhorigheid en verbinding te benadrukken. "Door het hijsen van deze vlag laten we zien dat we in onze provincie oog hebben voor de rechten van de mens en we blijven streven naar gelijkwaardigheid en veiligheid; dat we deze respecteren en ondersteunen", aldus Van Dekken.

Bekijk ook de videoboodschap van de gedeputeerde.