Gedeputeerde Staten willen natuurakkoord snel uitvoeren

Als het aan het college van Gedeputeerde Staten ligt begint de provincie Groningen snel met de uitvoering van het nieuwe natuurakkoord. Dat valt te lezen in een brief aan Provinciale Staten. Sinds het kabinet in 2010 bezuinigingen aankondigde, liggen de ontwikkelingen in het landelijk gebied stil. De natuur heeft baat bij een snelle herstart, vinden Gedeputeerde Staten. Zij gaan in overleg met natuur- en landbouworganisaties over de toekomst van het landelijk gebied in de provincie.

Als het aan het college van Gedeputeerde Staten ligt begint de provincie Groningen snel met de uitvoering van het nieuwe natuurakkoord. Dat valt te lezen in een brief aan Provinciale Staten. Sinds het kabinet in 2010 bezuinigingen aankondigde, liggen de ontwikkelingen in het landelijk gebied stil. De natuur heeft baat bij een snelle herstart, vinden Gedeputeerde Staten. Zij gaan in overleg met natuur- en landbouworganisaties over de toekomst van het landelijk gebied in de provincie.

Ecologische Hoofdstructuur

Het nieuwe natuurakkoord maakt de provincie verantwoordelijk voor natuur. Er is echter wel veel minder geld beschikbaar dan voorheen. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg: “De afspraken in het akkoord grijpen diep in het natuurbeleid, echter naar onze mening is dit het meest haalbare. Wij hebben geen reden om ons standpunt te herzien, wel gaan we meewerken aan de uitvoering van het natuurakkoord. We moeten nu ook keuzes maken, de ambities voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moeten we bijstellen. Verder wil ik kijken of we anders kunnen gaan werken, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan.”

Projecten 

Sinds de eerste plannen van het Rijk om de verantwoordelijkheid voor natuur aan de provincies te geven, zijn veel projecten stilgevallen. De provincie herstart direct een aantal projecten voor inrichting van nieuwe natuur. “De ontwikkelingen in het landelijk gebied liggen al te lang stil. Dat is niet goed voor de natuur en de vitaliteit van het platteland”, aldus Van der Ploeg.

Onderhandelingen

Het natuurakkoord van staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker en het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies, werd eind 2011 verworpen door Provinciale Staten. Inmiddels is het natuurakkoord na onderhandelingen op bepaalde punten aangepast. Provinciale Staten gaan het nog bespreken.