Gedeputeerde Staten nemen aanbevelingen van Rekenkamerrapport Blauwestad over

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen neemt alle aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer over. Volgens Gedeputeerde Staten bevat het rapport belangrijke lessen voor de provincie. Een aantal aanbevelingen is in een eerder stadium al doorgevoerd. De volledige reactie van Gedeputeerde Staten staat in het eindrapport van de Noordelijke Rekenkamer dat in opdracht van Provinciale Staten werd gemaakt.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen neemt alle aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer over. Volgens Gedeputeerde Staten bevat het rapport belangrijke lessen voor de provincie. Een aantal aanbevelingen is in een eerder stadium al doorgevoerd. De volledige reactie van Gedeputeerde Staten staat in het eindrapport van de Noordelijke Rekenkamer dat in opdracht van Provinciale Staten werd gemaakt.

Evaluatie

De Noordelijke Rekenkamer presenteerde donderdagavond 1 juli het Eindrapport Blauwestad met de evaluatie van het project. Veel van de conclusies van de rekenkamer worden door Gedeputeerde Staten gedeeld, op enkele punten heeft het college een genuanceerder standpunt. Het rapport laat onder andere zien dat de provincie Groningen uiteindelijk gepast heeft gereageerd toen de financiƫle zekerheid in gevaar kwam door een achterblijvende kavelverkoop. Een andere conclusie in het rapport van de Noordelijke Rekenkamer is dat in de Overeenkomst Blauwestad te weinig rekening is gehouden met de mogelijkheid dat private partijen niet aan hun betalingsverplichtingen zouden voldoen. Het college is het daarmee eens.

Doel van Blauwestad

Het college benadrukt dat het doel van Blauwestad niet is veranderd. Blauwestad moet het gebied ten noorden van Winschoten sterker maken met nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Sinds het begin van 2010 zijn de provincie Groningen en de gemeente Oldambt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Blauwestad. Tot die tijd was daar een private partij (projectontwikkelaar) bij betrokken. Voor Blauwestad is in het voorjaar van 2010 een nieuwe ontwikkelingsvisie opgesteld die volgens het college van Gedeputeerde Staten goed aansluit bij de conclusies en aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer.

Over het rapport

Provinciale staten hebben eind 2009 de Noordelijke Rekenkamer gevraagd onderzoek te doen naar de doelmatigheid en effectiviteit van de publiek-private samenwerking in het project Blauwestad. Na het zomerreces staat het op de agenda van de Provinciale Staten. De volledige reactie van Gedeputeerde Staten staat op pagina's 67 en 72 van het eindrapport.