Gedeputeerde Staghouwer maakt zich in Brussel sterk voor pulsvisserij

Pulsvisserij wordt niet verboden. Gedeputeerde Henk Staghouwer zorgde er in een vergadering van het Comité van de Regio’s in Brussel voor dat pulsvisserij nog steeds is toegestaan. Pulsvisserij is een duurzame techniek, waarbij vissen elektrische schokjes krijgen en met netten worden opgevangen. Zodoende hoeven vissers geen sleepnetten te gebruiken die de bodem verstoren.

Innovatie van de visserijsector

Met het voorstel 'Technische Maatregelen Visserij' zint de Europese Unie op manieren om de visserijsector meer te laten innoveren. Doel is om de visstand te verbeteren en het bodemleven meer te ontzien. Naast de pulsvisserij wordt de zogeheten aanlandplicht gezien als mogelijke maatregel om dit mogelijk te maken. Deze plicht houdt in dat Europese vissers alle gevangen vis in de haven moeten brengen en geen ondermaatse vis meer mogen teruggooien in zee. De Europese Unie wil deze maatregel de komende drie jaar stapsgewijs invoeren.

Behoud visstand

Vissers hebben weinig begrip voor de aanlandplicht. Jonge vis die overboord wordt gezet heeft een overlevingskans, stellen zij, maar wordt in de aanlandplicht verplicht gedood. De ondermaatse vis kost de vissers bovendien laadruimte aan boord en dus geld. Volgens Staghouwer, die deze zomer in het Comité van de Regio’s is benoemd tot 'schaduwrapporteur' voor het voorstel 'Technische Maatregelen Visserij', is toezicht op naleving van de aanlandplicht niet te doen. Hij vreest daarom een mislukking. In het Comité van de Regio's deed hij daarom in juni 2016 al een oproep om de sector op andere manieren te stimuleren om te innoveren.