Gedeputeerde Homan neemt elektriciteitskabel Nederland-Denemarken in gebruik

Tussen Nederland en Denemarken ligt sinds dit jaar een onderzeese gelijkstroom hoogspanningskabel van ongeveer 325 kilometer lang met een capaciteit van 700 megawatt (MW). Dit komt overeen met het vermogen van 2,8 miljoen elektrische fietsen. Op 4 november nam gedeputeerde Nienke Homan in de Eemshaven de kabel officieel in gebruik.

Converters

De COBRA-kabel is een initiatief van de Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder TenneT en de Deense elektriciteits- en gasnetbeheerder Energinet. De bouw startte in 2016 en werd eerder dit jaar afgerond. Vanaf begin september is de kabel tussen Nederland en Denemarken beschikbaar voor de elektriciteitsmarkt. De kabel loopt vanaf de Eemshaven via Duitsland naar Endrup in Denemarken. Twee converterstations op land, een in Nederland en een in Denemarken, zetten wisselstroom om in gelijkstroom. Dat is nodig om de elektriciteit over lange afstand te kunnen transporteren zonder teveel energie te verliezen. De converters zetten ook de gelijkstroom weer om in wisselstroom, zodat de elektriciteitsnetten er gebruik van kunnen maken.

Duurzame elektriciteit

Via de kabel kan Nederland meer duurzame elektriciteit importeren, die vooral afkomstig is van wind uit Denemarken. De kabel maakt structureel Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deense elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder is de kabelverbinding zo ontworpen dat deze later ook op een toekomstig windpark op zee kan aansluiten.