Gedeputeerde Henk Staghouwer op werkbezoek bij de Grauwe Kiekendief

Gedeputeerde Henk Staghouwer ging op 24 juni op werkbezoek om zich te laten informeren over de nestbescherming van de kiekendief. Dit gebeurde op uitnodiging van de stichting Grauwe Kiekendief en het Kenniscentrum Akkervogels. Het bezoek vond plaats op een boerenakker in Noord-Groningen. Tijdens het werkbezoek liet de stichting laten zien hoe ze, in samenwerking met vrijwilligers en agrariërs, te werk gaan. De gedeputeerde hielp met het plaatsen van een nestbescherming rondom een nest met jonge grauwe kiekendieven. 

Nestbescherming

Binnenkort besluit het college van de provincie over een subsidieaanvraag van de stichting Grauwe Kiekendief en het Kenniscentrum Akkervogels van € 100.000 voor de nestbescherming van kiekendieven op het Groninger platteland. 

Beschermen

In heel Europa zijn kiekendieven in de laatste 30 jaar door een tekort aan goede natuurlijke broedgebieden overgestapt op het broeden in landbouwgewassen. Dit laat zien dat de kiekendief zich bijzonder goed kan aanpassen. Tegelijkertijd is ook gebleken dat de akkervogel het in landbouwgewassen zonder bescherming niet gaat redden. Dit heeft ermee te maken dat tijdens het oogsten nesten verloren gaan en dat er steeds minder voedsel te vinden is in intensieve landbouwgebieden. Op dit moment gaat het met de grauwe kiekendief in Nederland relatief goed, maar dat is louter en alleen dankzij de intensieve bescherming van de laatste 30 jaar. 

Over de stichting

De stichting Grauwe Kiekendief en het Kenniscentrum Akkervogels werkt aan het verbeteren van de instandhouding van de kiekendieven in de provincie Groningen door maatregelen als nestbescherming en het vergroten van de kennis over de soort. Ten slotte investeert de stichting in wetenschappelijk onderzoek naar ecologie. 

Terugkeer op het nest

Na het plaatsen van de beschermingskooi volgde het altijd spannende moment: keert het vrouwtje terug op het nest? Dat bleek inderdaad het geval. De toekomst van deze jonge grauwe kiekendieven ziet er weer iets rooskleuriger uit.