Gedeputeerde Boumans vraagt aandacht voor energie in Noord-Nederland

Gedeputeerde Mark Boumans vraagt bij de Tweede Kamer aandacht voor het belang van de energiesector voor de economie van Noord-Nederland. Op woensdag 25 mei overhandigde hij een exemplaar van de folder ‘Het Noorden geeft Nederland nieuwe energie’ aan Janneke Snijder-Hazelhoff, noordelijk Tweede Kamerlid van de VVD en voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. Boumans deed dit namens de drie noordelijke provincies als voorzitter van de bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Gedeputeerde Mark Boumans vraagt bij de Tweede Kamer aandacht voor het belang van de energiesector voor de economie van Noord-Nederland. Op woensdag 25 mei overhandigde hij een exemplaar van de folder ‘Het Noorden geeft Nederland nieuwe energie’ aan Janneke Snijder-Hazelhoff, noordelijk Tweede Kamerlid van de VVD en voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. Boumans deed dit namens de drie noordelijke provincies als voorzitter van de bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Structuurvisie

Het Rijk is momenteel bezig met een nieuwe structuurvisie over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Daarin worden verschillende gebieden aangewezen die belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van Nederland. Noord-Nederland zit daar niet bij. Het Noorden wil nu een vergelijkbare status krijgen als gebieden als de Rotterdamse haven en de regio rondom Eindhoven.

Energieknooppunt

Noord-Nederland biedt veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot het energieknooppunt van Noordwest-Europa. Er is hier een goede energie-infrastructuur aanwezig en ook veel kennis en bedrijvigheid op dit gebied. De ligging aan zee is gunstig voor de productie van energie. Ook is er in het Noorden veel ruimte beschikbaar voor het opwekken van duurzame energie. Daarmee kan het Noorden de ideale proeftuin worden voor nieuwe vormen van energie, zoals windenergie, energie uit water (Afsluitdijk) en groen gas. In Noord-Nederland houden zo’n 400 bedrijven, kennisinstellingen (Energy Academy) en overheden zich bezig met energie.