Gedeputeerde Besselink denkt mee over vergrijzing Zuidhorn

Gedeputeerde Marianne Besselink heeft woensdag in Zuidhorn met raadsleden en bewoners gesproken over hoe om te gaan met de vergrijzing. Dit gebeurde op uitnodiging van de gemeenteraad. De raad werkt aan een nota die antwoord moet geven op de vraag 'Hoe anticipeert de gemeente Zuidhorn op lokale veranderingen in de bevolkingssamensteling in relatie tot het voorzieningenniveau?'.

Gedeputeerde Marianne Besselink heeft woensdag in Zuidhorn met raadsleden en bewoners gesproken over hoe om te gaan met de vergrijzing. Dit gebeurde op uitnodiging van de gemeenteraad. De raad werkt aan een nota die antwoord moet geven op de vraag 'Hoe anticipeert de gemeente Zuidhorn op lokale veranderingen in de bevolkingssamensteling in relatie tot het voorzieningenniveau'.

Denken in kwaliteit

De gedeputeerde van wonen en leefbaarheid wilde de aanwezigen meegeven dat de bevolkingsontwikkeling vraagt om een andere manier van denken dan we tot nu toe gedaan hebben. Niet denken in groei maar denken in kwaliteit. Niet bouwen voor leegstand, maar zorgen dat de woningvoorraad is afgestemd op de behoefte van senioren, zoals bijvoorbeeld gelijkvloerse woningen.

Betrokkenheid inwoners

Daarnaast gaf Besselink aan dat het belangrijk is dat de discussie over de voorzieningen met elkaar gevoerd wordt. De gemeente moet dat samen doen met de inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Ze riep de aanwezige inwoners op om vooral met de gemeente mee te denken in de planvorming. Over leefbaarheid zei Besselink dat een gevoel van leefbaarheid niet per se betekent dat er veel voorzieningen hoeven te zijn, maar dat gemeenschapzin soms net zo belangrijk kan zijn.

Werken aan leefbaarheid

De provincie Groningen werkt aan leefbaarheid in de krimpgebieden. Bijvoorbeeld via de Woon- en Leefbaarheidsplannen waarin de gemeenten afspraken maken over bijvoorbeeld de geplande woningbouw, onderwijs en zorg. En bijvoorbeeld door aandacht te vragen bij het Rijk voor de krimpproblematiek. Hierin trekken we samen op met de andere twee krimpprovincies, Limburg en Zeeland. Omdat Groningen pionier is op het gebied van de aanpak van de krimpproblematiek, is er jaarlijks drie miljoen euro subsidie voor goede idee├źn, experimenten en creatieve oplossingen voor het behoud van de leefbaarheid in de krimpregio's.

Lees meer in het Dossier Krimp.