Gebiedsfonds Zuidelijk Westerkwartier in oprichting

Aan de rand van een houtsingel van de familie Alberts in Niebert in het Zuidelijk Westerkwartier is op 28 maart de intentieverklaring getekend voor een Gebiedsfonds in het Zuidelijk Westerkwartier. De wethouders Haseloop-Amsing (gemeente Leek), Vos (gemeente Marum), de Haan (gemeente Grootegast) en gedeputeerde Hollenga hebben met deze ondertekening de intentie uitgesproken dat zij zich samen willen inzetten om een gebiedsfonds op te richten. Het eerste financieringsinstrument daarvoor wordt een Rabo StreekRekening.

Aan de rand van een houtsingel van de familie Alberts in Niebert in het Zuidelijk Westerkwartier is op 28 maart de intentieverklaring getekend voor een Gebiedsfonds in het Zuidelijk Westerkwartier. De wethouders Haseloop-Amsing (gemeente Leek), Vos (gemeente Marum), de Haan (gemeente Grootegast) en gedeputeerde Hollenga hebben met deze ondertekening de intentie uitgesproken dat zij zich samen willen inzetten om een gebiedsfonds op te richten. Het eerste financieringsinstrument daarvoor wordt een Rabo StreekRekening.

Duurzaam onderhoud

Het landschap van het Zuidelijk Westerkwartier wordt zeer gewaardeerd en vooral de karakteristieke houtsingels zijn het waard om duurzaam onderhouden te worden. Voor het duurzaam beheren van landschapselementen is veel geld nodig. De StreekRekening is de eerste stap om het geld bij elkaar te krijgen.

Streekrekening

Regio Groningen-Assen, het regionale samenwerkingsverband waar de gemeente Leek en de provincie deel van uitmaken, zal als eerste een bijdrage storten op deze StreekRekening van in totaal 5 miljoen euro. Ook de provincie zal 5 miljoen euro storten op de StreekRekening. De Rabobank stelt voor de StreekRekeninghouders een extra opslag ter beschikking. Deze extra opslag bedraagt momenteel 5 procent over het totaal van de rentevergoedingen en dit geld vloeit rechtstreeks naar het Gebiedsfonds.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen laten zien dat zij zich verbonden voelen met het Zuidelijk Westerkwartier door financieel bij te dragen aan het Gebiedsfonds. Partijen in de streek zoals Staatsbosbeheer, de beide Agrarische Natuurverenigingen in het Zuidelijk Westerkwartier, LTO Noord en Landschapsbeheer Groningen hebben al aangegeven interesse te hebben in het fonds.

Stichting

De bedoeling is in een later stadium een stichting op te richten. Deze Stichting Streekfonds Zuidelijk Westerkwartier moet geld gaan werven voor het fonds en het fonds gaan beheren.