Gebiedscoöperatie Westerkwartier neemt overheidstaken over

Zes natuur- en landschapsorganisaties hebben op dinsdag 10 december de Gebiedscoöperatie Westerkwartier opgericht. De ondertekening van de oprichtingsakte vond plaats in boerderij Cazemier in Tolbert. De samenwerkende partijen gaan in het Westerkwartier bepaalde taken van de overheid overnemen die te maken hebben met landschaps- en natuurbeheer. Het is de bedoeling dat de Gebiedscoöperatie Westerkwartier zich uiteindelijk op meer thema's gaat richten, zoals recreatie, zorg en onderwijs.

 

Zes natuur- en landschapsorganisaties hebben op dinsdag 10 december de Gebiedscoöperatie Westerkwartier opgericht. De ondertekening van de oprichtingsakte vond plaats in boerderij Cazemier in Tolbert. De samenwerkende partijen gaan in het Westerkwartier bepaalde taken van de overheid overnemen die te maken hebben met landschaps- en natuurbeheer. Het is de bedoeling dat de Gebiedscoöperatie Westerkwartier zich uiteindelijk op meer thema's gaat richten, zoals recreatie, zorg en onderwijs.

Voorbeeld voor Nederland

Gedeputeerde Henk Staghouwer was aanwezig bij de ondertekening van de akte en is blij met het initiatief. "Dit sluit perfect aan bij de wens van de provincie om zoveel mogelijk van onderop te werken, het is een invulling van de participatiesamenleving." Volgens de gedeputeerde is de Gebiedscoöperatie Westerkwartier een voorbeeld voor Nederland. De provincie zal haar rol in de toekomst steeds meer beperken tot het vaststellen van beleidskaders en de invulling en uitvoering aan de gebiedscoöperatie overlaten, kondigde Staghouwer aan.

Levend Landschap

Het eerste project waar de gebiedscoörporatie zich mee bezig gaat houden heet Levend Landschap, waarbij wordt geprobeerd het beheer van de houtsingels in de streek op te pakken. Dat gebeurt eerst in een proefgebied met 90 kilometer houtsingels tussen Grootegast en Niekerk. Alle bewoners daar zijn opgeroepen om op 18 december naar de 'gebiedsbijeenkomst' in Niekerk te komen, waar de gebiedscoöperatie hun ideeën wil beluisteren en ook de eigen plannen laat zien. Uiteindelijk moet de hele houtsingelstructuur in het Westerkwartier hersteld worden. Het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum gaan het project financieel ondersteunen.

Bij de Gebiedscooperatie Westerkwartier zijn de agrarische natuurverenigingen Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier, De Eendracht en Stad en Ommeland betrokken, evenals Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Groningen en AOC Terra.