Gebiedscommissie Westerwolde geïnstalleerd

Op vrijdag 1 april 2011 heeft gedeputeerde Douwe Hollenga de leden van de nieuwe Gebiedscommissie Westerwolde benoemd.

Op vrijdag 1 april 2011 heeft gedeputeerde Douwe Hollenga de leden van de nieuwe Gebiedscommissie Westerwolde benoemd. De commissie moet die delen van de Ecologische Hoofdstructuur in Westerwolde realiseren die nog niet zijn uitgevoerd. Ook de economische ontwikkeling van het gebied is een aandachtspunt. Daarom bundelen de partners in de Gebiedscommissie hun krachten en middelen om projecten op te zetten rond thema’s als natuur, recreatie, landschap, cultuurhistorie en archeologie, water, sociaal economische vitalisering en landbouw. Over deze zaken brengt de commissie advies uit aan het college van Gedeputeerde Staten.

Deelnemers Gebiedscommissie Westerwolde

Het werkgebied van de commissie is de gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal. Burgemeester Leontien Kompier van de gemeente Vlagtwedde is voorzitter van de commissie. De commissie bestaat verder uit bestuurders van de gemeenten Bellingwedde en Stadskanaal, waterschap Hunze en Aa’s, LTO Noord, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dienst Landelijk Gebied doet het secretariaat en het projectmanagement voor de Gebiedscommissie.

Ecologische inrichting Westerwolde

In de afgelopen jaren is in het gebied Westerwolde al het een en ander gebeurd aan ecologische inrichting. Kijk voor meer informatie hierover  op www.ruitenaa.nl.