Gea Boerma nieuwe concerndirecteur provincie Groningen

Op 1 november 2021 start Gea Boerma als concerndirecteur van de provincie Groningen. Samen met provinciesecretaris Hans Schrikkema en Johan Koopmans (concerndirecteur) vormt zij het nieuwe directieteam.

Gea Boerma was kabinetschef van de commissaris van de Koning en geeft op dit moment leiding aan de Concernstaf. Eerder werkte ze onder andere bij de gemeente Groningen als bestuursadviseur en bij de Rijksuniversiteit Groningen als universitair docent. Boerma heeft zitting in diverse raden van toezicht en besturen op het gebied van cultuur en zorg.