'Gaswinningsbesluit opmaat naar verdere vermindering'

Een volgende stap in de goede richting en bemoedigend voor allen die zich inzetten voor een veiliger Groningen. Dat is de reactie van de provincie en de twaalf betrokken Groninger gemeenten op het besluit van minister Henk Kamp om de gaswinning in 2015 terug te brengen naar 30 miljard kubieke meter. Kamp maakte zijn besluit bekend op dinsdag 23 juni in Den Haag.

Een volgende stap in de goede richting en bemoedigend voor allen die zich inzetten voor een veiliger Groningen. Dat is de reactie van de provincie en de twaalf betrokken Groninger gemeenten op het besluit van minister Henk Kamp om de gaswinning in 2015 terug te brengen naar 30 miljard kubieke meter. Kamp maakte zijn besluit bekend op dinsdag 23 juni in Den Haag.

Terugdringen gaswinning

De regio ziet het terugdringen van de gaswinning als een noodzakelijke opmaat naar verdere vermindering. De rijksinspectiedienst Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft in haar advies duidelijk aangegeven dat de gaswinning aanmerkelijk naar beneden moet. Hoeveel dat moet zijn om de veiligheid te garanderen is volgens de dienst nog niet precies duidelijk. Dat hangt ook samen met de mate van versterking die er wordt gerealiseerd. Zodoende blijft het nu nog onduidelijk wat het effect is van de vermindering van de gaswinning op de risico’s van bevingen.

Volledig openbaar

In aanloop naar het gaswinningsbesluit voor het jaar 2016 moet er volgens de provincie en gemeenten verder gewerkt worden aan het verkrijgen van meer duidelijkheid over de inschatting van de risico’s, het onderzoek dat daar naar verricht wordt en de risicoaanpak. De regio dringt er daarom op aan dat alle informatie in de vorm van onderzoeken en adviezen volledig openbaar wordt.

Lees de volledig reactie terug in het persbericht (PDF PDF-bestand, 14 KB). Meer informatie over de gaswinning en de aardbevingen is ook te vinden in ons dossier 'aardbevingen'.