Gaswinningsbesluit besproken met minister Kamp in provinciehuis

Minister van Economische Zaken Henk Kamp was op dinsdag 4 oktober in het provinciehuis om uitleg te geven over het gaswinningsbesluit. Hij sprak onder meer met commissaris van de Koning Ren√© Paas en gedeputeerde Eelco Eikenaar over hoe de zienswijze van de provincie en Groninger gemeenten is meegenomen in het besluit. Ook werd gesproken over de rol van de Nationaal Co√∂rdinator Groningen (NCG).

Definitief gaswinningsbesluit

Op 23 september bracht de minister het definitieve gaswinningsbesluit naar buiten, waarin een jaarlijks winningsniveau van 24 miljard kubieke meter per jaar wordt voorgesteld, voor een periode van vijf jaar. Wanneer er zich strenge winters voordoen mag de NAM zelfs tot 27 miljard kuub gas uit de grond halen. Het definitieve besluit van Kamp komt in grote lijnen overeen met het ontwerp-besluit, dat in de zomer werd gepresenteerd en werd verworpen door de provincie en Groninger gemeenten. Volgende week komt de provincie met een reactie op het definitieve besluit.