Gamen met krimp

Bestuurders en ambtenaren van verschillende Noordelijke organisaties speelden de krimpgame op woensdag 10 november. Zij bestuurden de virtuele stad "Krimpstad" voor een periode van 30 jaar. Met als doel ervaring op te doen in het samen zoeken naar oplossingen voor de complexe gevolgen van bevolkingsdaling. De provincie Groningen en de gemeente De Marne organiseerden gezamenlijk deze dag. Gedeputeerde Pim de Bruijne en wethouder Herwil van Gelder speelden mee. Zij hebben bestuurders van de provincie Friesland, een aantal Groningse en Friese buurtgemeenten en een woningcorporatie uitgenodigd mee te doen aan de krimpgame.

 

Bestuurders en ambtenaren van verschillende Noordelijke organisaties speelden de krimpgame op woensdag 10 november. Zij bestuurden de virtuele stad "Krimpstad" voor een periode van 30 jaar. Met als doel ervaring op te doen in het samen zoeken naar oplossingen voor de complexe gevolgen van bevolkingsdaling. De provincie Groningen en de gemeente De Marne organiseerden gezamenlijk deze dag. Gedeputeerde Pim de Bruijne en wethouder Herwil van Gelder speelden mee. Zij hebben bestuurders van de provincie Friesland, een aantal Groningse en Friese buurtgemeenten en een woningcorporatie uitgenodigd mee te doen aan de krimpgame.

Samenwerken aan vitale leefomgeving

Krimpstad is een middelgrote stad, die al een aantal jaren te maken heeft met bevolkingsdaling. Doel van het spel is om de stad zo leefbaar mogelijk te maken binnen het gegeven van de bevolkingsdaling en de veranderende samenstelling van de bevolking. Tijdens het spel hebben de deelnemers juist een andere rol dan in het dagelijks leven. Hierdoor krijgen de gamers meer inzicht in elkaars belangen en in de gevolgen van bevolkingsdaling.

Bestuurders voor één dag

De ervaringen en reacties van de tijdelijke bestuurders zijn positief. Het spel geeft inspiratie voor de dagelijkse werkelijkheid en maakt goed duidelijk dat je op tijd en samen in actie moet komen, om te zorgen voor een leefbare stad. Ook adviezen als 'zoek elkaars kracht in de samenwerking' en 'ga op zoek naar bijzondere, nieuwe samenwerkingsverbanden' werden aan het einde van de dag gegeven. Bekijk het besturen van Krimpstad op Youtube.

De gamers zijn bestuurders en vertegenwoordigers van de provincies Groningen en Friesland, de Groninger gemeenten De Marne, Winsum, Zuidhorn, en de Friese gemeenten Kollumerland, Dongeradeel. De woningcorporatie Wierden en Borgen uit Bedum, het CMO (Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling) Groningen en adviesbureau Heijsten en Partners.