Froukje de Jonge benoemd als waarnemend burgemeester Stadskanaal

Commissaris van de Koning RenĂ© Paas heeft, na overleg met de fractievoorzitters en een vertegenwoordiging van het college van B en W van de gemeente Stadskanaal, Froukje de Jonge benoemd als waarnemend burgemeester. De benoeming gaat in per 1 september 2018 en geldt voor onbepaalde tijd zolang het proces van gemeentelijke herindeling duurt. 

Loopbaan

Froukje de Jonge (1965/CDA) was vier jaar wethouder en loco-burgemeester in de gemeente Almere en is nu fractievoorzitter van het CDA in de raad van Almere. Daarvoor was zij leidinggevende in het Flevoziekenhuis. Mevrouw De Jonge is getrouwd en heeft vijf kinderen.