Fractievoorzitters over de Voorjaarsnota 2018

De Voorjaarsnota 2018 is verschenen. In de nota staan de ontwikkeling van de provinciale financiën en de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de periode 2018-2022. Tijdens de Statenvergadering op woensdag 4 juli a.s. bespreken de elf partijen in Provinciale Staten de Voorjaarsnota 2018.Vooruitlopend op deze Statenvergadering vertellen de fractievoorzitters in een film welke keuzes er volgens hen gemaakt moeten worden. U bent van harte welkom 4 juli de vergadering live te volgen via onze website of vanaf de publieke tribune. 

Jan Hein Mastenbroek, fractievoorzitter SP over de Voorjaarsnota 2018
Gert Engelkens, fractievoorzitter PvdA over de Voorjaarsnota 2018
Ronald Knegt, fractievoorzitter van CDA over de Voorjaarsnota 2018
Henri Schijf, fractievoorzitter D66 over de Voorjaarsnota 2018
Mirjam Wulfse, fractievoorzitter VVD over de Voorjaarsnota 2018
Gerrit Jan Steenbergen, fractievoorzitter ChristenUnie over de Voorjaarsnota 2018
Ton van Kesteren, fractievoorzitter PVV over de Voorjaarsnota 2018
Bram Schmaal, fractievoorzitter Groninger Belang over de Voorjaarsnota 2018
Arjen Nolles, fractievoorzitter GroenLinks over de Voorjaarsnota 2018
Kirsten de Wrede, fractievoorzitter Partij voor de Dieren over de Voorjaarsnota 2018
Bé Zwiers,fractievoorzitter Partij voor het Noorden over de Voorjaarsnota 2018