Forse uitbreiding van netcapaciteit voor industrie- en havengebied Delfzijl

Enexis Netbeheer en TenneT breiden de capaciteit van het elektriciteitsnet in de omgeving van Delfzijl fors uit. Dit jaar nog komt er 270 megawatt (gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 270.000 huishoudens) aan extra capaciteit bij op het hoog- en middenspanningsstation in Weiwerd. Daarnaast bouwt Enexis Netbeheer een nieuw verdeelstation in Heveskes (in de buurt van Chemie Park Delfzijl). Dankzij beide ontwikkelingen is er straks voldoende capaciteit om alle klanten en initiatieven in het gebied aan te sluiten en dragen de netbeheerders bij aan de vergroening van de industrie. 

Toegenomen vraag 

In nauwe samenwerking met Groningen Seaports en de provincie Groningen zijn landelijke netbeheerder TenneT en regionale netbeheerder Enexis al enkele jaren bezig om te zorgen voor voldoende netcapaciteit voor Delfzijl en omgeving. Dat is nodig om aan de sterk toegenomen vraag te kunnen voldoen – zowel bij grootschalige afnemers als opwekkers van duurzame elektriciteit. 

Uitbreiding in Weiwerd

Voor Enexis Netbeheer is verdeelstation (hoog- en middenspanning) Weiwerd – na ingebruikname van de uitbreiding het grootste station van Enexis Netbeheer,  als het gaat transportcapaciteit. Hiermee komt er voldoende ruimte om de zonneparken en windmolens in het gebied rond Delfzijl aan te sluiten die zich bij Enexis Netbeheer gemeld hebben. 

Nieuw station in Heveskes

Naast de capaciteitsuitbreiding in Weiwerd, investeert Enexis Netbeheer 2,1 miljoen euro in een nieuwe verdeelstation in Heveskes. Dit nieuwe station is vooral bedoeld voor het aansluiten van grootschalige afnemers van elektriciteit die zich in het industrie- en havengebied (gaan) vestigen. Het nieuwe verdeelstation wordt in het eerste kwartaal van 2022 in bedrijf genomen. Hiermee bereidt Enexis Netbeheer zich voor op de toekomstige groei van de bedrijvigheid in dit gebied.

Ogen gericht op de toekomst

Het havengebied Delfzijl is aangewezen als energiepoort en als groeiregio voor de chemische industrie. Werkgelegenheid is voor de provincie Groningen van groot belang. Daarvoor zijn nieuwe bedrijven nodig in het gebied. Bedrijven die veelal afhankelijk zijn van (duurzame) elektriciteit. Groningen Seaports, TenneT, Enexis Netbeheer en de provincie Groningen werken intensief samen om zich voor te bereiden op de toekomstige groei van de regio. Hierdoor weten de partijen tijdig welke verdere netuitbreidingen of andere oplossingen er in de toekomst noodzakelijk zijn. 

Energietransitie en economisch perspectief

Ook wordt in Delfzijl en omgeving vol ingezet op het vergroenen en verduurzamen van de chemische industrie. Zo wordt er onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van de grootste, groene waterstofketen van Europa. Talloze projecten op het gebied van waterstof en vergroening van de industrie staan op het punt om gerealiseerd te worden. Daarmee kan deze regio een enorme bijdrage leveren aan de energietransitie, werkgelegenheid en het creëren van een nieuw economisch perspectief.