Forse uitbreiding aantal fietsenstallingen op stations

Het aantal fietsenstallingen op verschillende stations in de provincie Groningen wordt flink uitgebreid. Op station Winschoten komen er 128 plaatsen bij, op station Sappemeer Oost 88 en op het Noorderstation in Groningen 80. ProRail en de provincie Groningen plaatsen de fietsenstallingen. Ze worden voor de helft betaald uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn. De andere helft betaalt ProRail vanuit het programma Ruimte voor de Fiets.

 

Het aantal fietsenstallingen op verschillende stations in de provincie Groningen wordt flink uitgebreid. Op station Winschoten komen er 128 plaatsen bij, op station Sappemeer Oost 88 en op het Noorderstation in Groningen 80. ProRail en de provincie Groningen plaatsen de fietsenstallingen. Ze worden voor de helft betaald uit het Regiospecifiek Pakket, de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn. De andere helft betaalt ProRail vanuit het programma Ruimte voor de Fiets. 

Facelift Noordelijke Stations

De extra fietsenstallingen maken onderdeel uit van het project Facelift Noordelijke Stations. Met verschillende verbeteringen aan de stations wil de provincie Groningen het reizen met de trein aantrekkelijker maken. De provincie werkt samen met ProRail, NS Poort, Arriva, gemeenten en de regio Groningen-Assen aan de uitvoering van dit project.

Fietsenstallingen

In de afgelopen jaren zijn al verschillende verbeteringen op de stations doorgevoerd, zoals een betere toegankelijkheid van de perrons, het realiseren van een gelijkvloerse in- en uitstap met de treinen en het verbeteren van de sociale veiligheid met behulp van convenanten per lijn. Dit is de tweede uitbreidingsronde van de fietsenstallingen. Eerder in 2009 en 2010 werden al extra stallingen bijgeplaatst; hier werd zoveel gebruik van gemaakt dat er nog meer behoefte aan stallingen ontstond.