Formatie nieuw college Gedeputeerde Staten verloopt voorspoedig

De formatie voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen ligt na twee weken onderhandelen op schema. Onder leiding van formateur Peter Verschuren discussiëren partijen in een open sfeer over op welke wijze de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de provincie vorm moeten krijgen.

De formatie voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen ligt na twee weken onderhandelen op schema. Onder leiding van formateur Peter Verschuren discussiëren partijen in een open sfeer over op welke wijze de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de provincie vorm moeten krijgen.

Op grote lijnen eens

De coalitie-onderhandelaars van SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks zijn het op diverse beleidsterreinen eens over de grote lijnen. De komende week vindt hierin een verdiepingsslag plaats en komen ook financiële consequenties in beeld. De partijen hebben in hun gesprekken geconstateerd dat zij op een andere wijze, op basis van vertrouwen en partnerschap, willen omgaan met inwoners, mede-overheden en maatschappelijke partners. Dit zal onder andere invloed hebben op de Omgevingsvisie.