Fondsen maken meedoen in de samenleving mogelijk

Vier sociale fondsen ontvangen voor 2020 een subsidie van de provincie Groningen: Stichting Leergeld (€ 90.000), Voedselbanken (€ 30.000), Kledingbanken (€ 11.000) en Jeugdfonds Sport & Cultuur (€ 35.000). Deze subsidies zijn onderdeel van de sociale agenda van het  Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid (PDF PDF-bestand, 1 MB). De fondsen ondersteunen instellingen die ervoor zorgen dat inwoners van onze provincie mee kunnen doen in de samenleving en gelijke kansen krijgen.

Meedoen

De provincie Groningen vindt dat alle inwoners mee moeten kunnen doen, zichzelf kunnen zijn en zich welkom voelen in onze provincie. Ons beleid is er vooral op gericht te voorkomen dat mensen in de armoede terechtkomen en daardoor niet mee kunnen doen aan activiteiten als sport of cultuur. Toch is dat niet altijd voldoende en is er, vooral nu er door het coronavirus veel activiteiten stil liggen, bij fondsen behoefte aan directe ondersteuning. 

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld krijgt subsidie om kinderen die opgroeien in armoede de kans te geven om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hier worden jaarlijks bijna 16.000 kinderen mee bereikt.  

Kledingbank Maxima

Bij de Groninger kledingbanken kunnen mensen met een laag inkomen twee keer per jaar gratis kleding uitzoeken. Jaarlijks worden hier ongeveer 16.000 volwassenen en kinderen geholpen. Bij de kledingbanken werken 250 vrijwilligers, voor wie dit vaak een opstap is naar betaald werk. 

Voedselbanken Groningen

De voedselbanken zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen een voedselpakket krijgen. Wekelijks krijgen zo ongeveer 2.750 huishoudens gezond voedsel.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals muziek- of dansles. Het fonds verwacht dat hier dit jaar 3.800 kinderen een beroep op kunnen doen.