Fonds van 250 miljoen euro voor Nederlandse scheepvaart

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gaf op 27 januari het startschot voor de lancering van het Nesec Shipping Debt Fund. Investeerders en de provincie Groningen bieden via dit fonds financiering aan Nederlandse reders die schepen willen laten bouwen of verbouwen. De provincie stopt € 15 miljoen in het fonds. De Nederlandse staat staat deels garant voor het fonds.

Belangrijke sector

Het fonds is een aanvulling op de bestaande bankleningen. De scheepsbouwsector heeft steeds minder ruimte om schepen te financieren. Op dit moment gaat er in Nederland in de scheepsindustrie € 26 miljard om. 275.000 mensen werken in deze sector. De scheepsbouw en scheepvaart zijn een bron van innovatie en bieden hierdoor exportkansen.

Scheepsbouwprovincie

Driekwart van de 400 schepen in Noord-Nederland is in handen van Groningse rederijen. In onze provincie zijn 40 rederijen actief. In vijf jaar tijd werden hier meer dan 100 schepen gebouwd. Met een omzet van 1,3 miljard euro en 4.300 medewerkers in circa 100 bedrijven is de scheepsbouw van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in het Noorden en Groningen in het bijzonder.

Milieuregels

Door nieuwe milieuregels moet een groot deel van de schepen in Nederland vervangen of aangepast worden. Banken zijn steeds minder geneigd om langlopende scheepsfinancieringen te verstrekken. Het Nesec Shipping Debt Fund springt hier nu op in door het financieren van de aanschaf van nieuwe of bestaande schepen of voor de aanpassing van de schepen.

Institutionele beleggers

Het fonds verstrekt hypothecair gedekte leningen voor schepen in de zogeheten 'short sea-sector'.  Dat is het vervoer te water van goederen of passagiers over zee. Investeerders zijn de provincie Groningen, de Nederlandse Waterschapsbank en cliënten van NN Investment Partners en Waterland Investment Services. Het fonds staat nu open voor aanvragen van reders. Nesec wil in de toekomst nog meer fondsen ontwikkelen voor de scheepvaart.

Spreekuur

NESEC houdt elke vrijdag in Groningen een spreekuur voor scheepsbouwers in hun kantoor aan de Paterswoldseweg 808. Geïnteresseerden kunnen hiervoor een afspraak maken door te mailen naar: nesec@nesec.nl.