Fonds Nieuwe Doen krijgt 25 miljoen euro extra voor energie 

Het Fonds Nieuwe Doen (FND) krijgt €25 miljoen extra voor leningen aan zorg-, leefbaarheids- en energie-initiatieven in de provincie Groningen. Het aanvullende bedrag is bedoeld om te investeren in energiebesparende maatregelen, het opwekken van duurzame energie of om energiezuiniger te produceren. 

Maximale lening opgehoogd

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten kunnen voortaan een lening aanvragen van maximaal €2,5 miljoen. Tot nu toe was dat bedrag maximaal €1 miljoen. Dit is ook bedoeld voor bewoners die in een stichting, vereniging of coöperatie gezamenlijk duurzame energie willen opwekken. Het Fonds Nieuwe Doen draagt hier maximaal voor 50 procent aan bij.  

Beheer en toetsing

In 2017 stelde de provincie ook al €25 miljoen beschikbaar voor initiatieven in de zorg, energie en leefbaarheid. Het Fonds Nieuwe Doen beheert het geld en kijkt of de aanvragen economisch haalbaar zijn. Er is €15 miljoen beschikbaar voor de aanpak van dorpshuizen, multifunctionele centra, sportvoorzieningen en zorgvoorzieningen. Daarnaast is er €10 miljoen beschikbaar voor organisaties die investeren in energiebesparende maatregelen, het opwekken van duurzame energie of energiezuinigere productie. 

Al bijna 100 projecten

In ruim een jaar tijd hebben zich al bijna 100 projecten en initiatieven aangemeld. Daarbij heeft het  Fonds Nieuwe Doen voor bijna €10 miljoen aan leningen verstrekt.