Fivelingo krijgt vijftig kilometer natuurlijkvriendelijke oevers

Het waterschap Noorderzijlvest gaat in totaal vijftig kilometer aan natuurvriendelijke oevers aanleggen langs verschillende waterlopen in Fivelingo (Noordoost-Groningen). Ook komen er bij vijf sluizen en stuwen vispassages, zodat vissen vanuit de grotere watergangen toegang krijgen tot het achterland. De provincie Groningen stelt 682.000,- euro beschikbaar voor het project van het waterschap.

 

Het waterschap Noorderzijlvest gaat in totaal vijftig kilometer aan natuurvriendelijke oevers aanleggen langs verschillende waterlopen in Fivelingo (Noordoost-Groningen). Ook komen er bij vijf sluizen en stuwen vispassages, zodat vissen vanuit de grotere watergangen toegang krijgen tot het achterland. De provincie Groningen stelt 682.000,- euro beschikbaar voor het project van het waterschap.

Verbetering ecologie

Het project draagt bij aan de verbetering van de ecologische toestand van de watersystemen in de streek Fivelingo. De natuurvriendelijke oevers langs kanalen, sloten en maren moeten zorgen voor een geleidelijk verloop van land naar water, met ruimte voor veel waterplanten. Dankzij de natuurvriendelijke oevers wordt het gebied voor vogels, amfibieĆ«n, zoogdieren en vissen aantrekkelijk om er te verblijven en op te groeien. De vijf vispassages zorgen er verder voor dat vissen straks vanuit Noordpolderzijl en de Eems het achterland in kunnen zwemmen.

Het project is getiteld 'Duurzame Leefomgeving Fivelingo' en sluit aan bij de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is.