Financiën provincie tot in detail vrijgegeven op openspending.nl

Vanaf nu zijn de huishoudboekjes van de provincie Groningen en gemeente Groningen tot in detail terug te vinden op openspending.nl. Hierdoor zijn de inkomsten en uitgaven inzichtelijker dan ooit. Ook is de beschikbare data door anderen opnieuw te gebruiken. De provincie en gemeente zijn de eerste overheden die deze informatie op detailniveau vrijgeven als open data.

Behoefte aan detaildata

Op openspending.nl werden al begrotingen, kwartaalrapportages en jaarrekeningen van alle gemeenten, provincies en waterschappen vrijgegeven Maar uit onderzoek van de Vrije Universiteit onder raadsleden, ambtenaren en journalisten bleek dat er behoefte was aan meer gedetailleerde informatie. "In ons collegeprogramma is nadrukkelijk opgenomen dat wij transparant willen zijn en zoveel mogelijk data digitaal willen ontsluiten", aldus gedeputeerde Patrick Brouns. "Meer inzicht in de detailgegevens sluit volledig aan bij de wens van onze Staten".

Open overheid

Het ontsluiten van financiële detaildata door overheden op openspending.nl is onderdeel van het Actieplan Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten of provincies die gegevens willen vrijgeven kunnen zich melden bij de Open State Foundation, de organisatie die zich bezighoudt met digitale transparantie.