Financiële bijdrage voor loket voor kennismigranten in Groningen

Het International Welcome Center North (IWCN) kan een subsidiebedrag tegemoet zien van de provincie. Bij dit centrum, aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen, kunnen buitenlanders die in het Noorden wonen en werken terecht voor bijvoorbeeld hun verblijfsvergunning, netwerkbijeenkomsten en allerlei informatie over de regio. In totaal gaat er 110.000 euro subsidie naar het IWCN.

Eerdere subsidie

Het geld wordt onder meer gebruikt wordt voor de verbetering van de informatievoorziening en dienstverlening. In 2014 kreeg het centrum voor kennismigranten ook al een subsidiebijdrage van de provincie, tijdens de opstartfase. De afgelopen jaren is aangetoond dat het IWCN voldoet aan de verwachtingen. Vandaar dat de provincie Groningen opnieuw financieel bijdraagt. Het centrum wordt verder ondersteund door de provincies Fryslân en Drenthe, diverse noordelijke gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven.