Fietsroutenetwerk verbindt Noord-Nederland en Duitsland

Het wordt straks heel eenvoudig een mooie fietstocht door Noord-Nederland te plannen. Met de aanleg van een fietsknooppuntennetwerk in de provincie Groningen kunnen fietsliefhebbers vanaf 2012 grensoverschrijdende tochten maken. Het netwerk van Groningen sluit aan op die van Friesland en Drenthe, maar ook op fietsroutes in de Duitse grensstreek.

Het wordt straks heel eenvoudig een mooie fietstocht door Noord-Nederland te plannen. Met de aanleg van een fietsknooppuntennetwerk in de provincie Groningen kunnen fietsliefhebbers vanaf 2012 grensoverschrijdende tochten maken. Het netwerk van Groningen sluit aan op die van Friesland en Drenthe, maar ook op fietsroutes in de Duitse grensstreek.

Borden plaatsen

Een fietsknooppuntennetwerk is een netwerk van verschillende bestaande fietsroutes die via knooppunten (meestal kruisingen van wegen/fietspaden) met elkaar verbonden zijn. In het project gaat het vooral om het plaatsen van routeborden en om informatiepanelen op de knooppunten, met daarop toeristische informatie en topografische kaarten.

Digitale fietsrouteplanner

Onderdeel van het project is het ontwikkelen van een digitale fietsrouteplanner voor Groningen waarmee fietsers zelf hun route kunnen bepalen. Daarnaast komt er ook een papieren kaart van het fietsknooppuntennetwerk.

1,7 miljoen euro

Voor het totale project is 1,7 miljoen euro beschikbaar. Dit geld komt voor een groot deel van het Europese programma Interreg. Naast de provincie Groningen betalen ook de provincies Fryslân, Drenthe, de Groninger gemeenten en de Duitse deelstaat Niedersachsen mee aan het project.

Kijk voor meer informatie over dit project op onze pagina Fietsen door Noord-Nederland.