Fietsroute Plus Groningen - Ten Boer langs Stadsweg

De Fietsroute Plus tussen Groningen en Ten Boer komt definitief langs de Stadsweg te liggen. De Fietsroute Plus gaat ongeveer 4,5 miljoen euro kosten. Provinciale Staten moeten nog een besluit nemen over de plannen. Het plan is in het najaar van 2016 te beginnen met de aanleg van de nieuwe Fietsroute Plus.

De Fietsroute Plus tussen Groningen en Ten Boer komt definitief langs de Stadsweg te liggen. De Fietsroute Plus gaat ongeveer 4,5 miljoen euro kosten. Provinciale Staten moeten nog een besluit nemen over de plannen. In het najaar van 2016 willen we beginnen met de aanleg van de nieuwe Fietsroute Plus.

Oude Stadsweg

De Fietsroute Plus tussen Ten Boer en Groningen volgt de oude Stadsweg van Groningen naar Ten Boer. De huidige Stadsweg tussen Groningen en Ten Boer wordt verbreed tot zo'n drie meter breed. Voor landbouwers wordt op verschillende plaatsen een landbouwpad van versterkte graszoden aangelegd. Tussen Garmerwolde en Lewenborg wordt een nieuw deel van de Fietsroute Plus door het land aangelegd dat aansluit op Midscheeps, een vrijliggend fietspad dwars door Lewenborg.

Alleen voor fietsers

De Fietsroute Plus over de Stadsweg is alleen bestemd voor fietsers. Bromfietsers kunnen gebruikmaken van het bestaande fietspad langs de provinciale weg N360. Op dit fietspad wordt de verkeersveiligheid verbeterd door een aantal kruispunten opnieuw in te richten.

Fietsroute Plus

Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto.