Fietsroute Plus Groningen - Leek: vervolgonderzoek naar twee routes

Wat is de beste route voor een Fietsroute Plus van Groningen naar Leek? De provincie Groningen onderzoekt hiervoor diverse alternatieven. Van de oorspronkelijke vier mogelijke routes zijn er nog twee in beeld: een route parallel aan de zuidkant van A7 (alternatief 2) en een route ten zuiden van het Leekstermeer (alternatief 3). Naar deze beide routes vindt vervolgonderzoek plaats om te kijken wat het beste tracé is voor de fietsroute.

Wat is de beste route voor een Fietsroute Plus van Groningen naar Leek? De provincie Groningen onderzoekt hiervoor diverse alternatieven. Van de oorspronkelijke vier mogelijke routes zijn er nog twee in beeld: een route parallel aan de zuidkant van A7 (alternatief 2) en een route ten zuiden van het Leekstermeer (alternatief 3). Naar deze beide routes vindt vervolgonderzoek plaats om te kijken wat het beste tracé is voor de fietsroute.

Vier alternatieven

In eerste instantie zijn vier hoofdalternatieven bedacht (zie afbeelding):

  • Alternatief 1 loopt via Lettelbert, Oostwold en Hoogkerk naar Groningen. Dit alternatief is afgevallen, omdat het tracé langer is en daarmee minder aantrekkelijk dan de andere alternatieven. Ook is het lastig om een goed tracé aan te leggen, zonder dat het grote impact heeft op de bebouwing van de dorpen.
  • Alternatief 2 volgt grotendeels de bestaande route langs de A7. Deze route is het kortst en wordt nu door de meeste fietsers gebruikt. 
  • Alternatief 3 geeft  de kortste route tussen Leek en Groningen. Op grote delen van deze route ligt nu geen fietsverbinding. Ook loopt deze route door gevoelig natuurgebied. Daarom  is verder onderzoek nodig naar het effect van een fietsroute op dit gebied. Dat onderzoek is niet alleen bruikbaar voor deze fietsroute, maar ook voor andere situaties waarin de vraag aan de orde is welke mogelijkheden er zijn om natuur te beleven.
  • Alternatief 4 is het meest zuidelijke alternatief en volgt bestaande wegen. Dit alternatief is ook afgevallen vanwege de lengte van de route.

Beschermd natuurgebied

Omdat alternatief 3 door een gebied met de Europese status Natura 2000 gaat, is de eerste stap onderzoeken of de afgesproken bescherming wordt aangetast door de aanleg en het gebruik van de Fietsroute Plus. Als uit dit onderzoek blijkt dat de schade te groot is, niet door aanvullende maatregelen voorkomen kan worden en niet valt te compenseren, dan vervalt dit alternatief. Valt de toets positief uit, dan gaan we de alternatieven 2 en 3 verder onderzoeken. Ze worden dan met elkaar vergeleken op verschillende aspecten zoals veiligheid, aantrekkelijkheid, ingeschat gebruik en landschap.

Fietsroute Plus

Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot rond de vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto. De Fietsroute Plus Groningen-Leek  is een van de Fietsroutes Plus die in de provincie Groningen gepland staan. Er komen ook nog Fietsroutes Plus naar Ten Boer, Winsum, en Haren en wellicht Assen. Naar Zuidhorn en Bedum liggen er al Fietsroutes Plus.