Fietsroute Plus Groningen - Leek langs A7 verder onderzocht

Voor de Fietsroute Plus tussen Groningen en Leek is nog één alternatief in beeld: een route langs de A7 (alternatief twee). De route ten zuiden van het Leekstermeer (alternatief drie) wordt niet verder onderzocht. Dat heeft de stuurgroep die zich met de fietsroute bezighoudt, besloten. De route van alternatief drie loopt door een kwetsbaar natuurgebied. De provincie wil tussen Groningen en Leek een Fietsroute Plus aanleggen om het aantrekkelijker te maken om tussen beide plaatsen de fiets te nemen in plaats van de auto.

Voor de Fietsroute Plus tussen Groningen en Leek is nog één alternatief in beeld: een route langs de A7 (alternatief twee). De route ten zuiden van het Leekstermeer (alternatief drie) wordt niet verder onderzocht. Dat heeft de stuurgroep die zich met de fietsroute bezighoudt, besloten. De route van alternatief drie loopt door een kwetsbaar natuurgebied. De provincie wil tussen Groningen en Leek een Fietsroute Plus aanleggen om het aantrekkelijker te maken om tussen beide plaatsen de fiets te nemen in plaats van de auto.

Andere alternatieven

Aanvankelijk waren vier hoofdalternatieven bedacht. De alternatieven één en vier zijn al eerder afgevallen. Het nog bestaande tweede alternatief volgt grotendeels de bestaande route langs de A7. Deze route wordt nu door de meeste fietsers gebruikt. Dit alternatief blijft wordt nu onderzocht.

Natuuronderzoek

Alternatief drie zou na aanleg de kortste verbinding zijn tussen Groningen en Leek en zou voor fietsers een aantrekkelijke route zijn omdat deze door de natuur loopt. Deze route zou echter ook voor verstoring van de natuur kunnen zorgen. Daarom heeft de provincie hier onderzoek naar laten doen. Hieruit blijkt dat alternatief drie negatieve effecten voor de natuur heeft. Wettelijk gezien moet dan worden aangetoond dat een dergelijke ingreep in het landschap van groot maatschappelijk belang is en dat er geen reëel alternatief voor handen is. Alternatief twee is een reëel alternatief dat nauwelijks effecten heeft op het natuurgebied, waardoor alternatief drie afvalt.

Vervolg

De provincie gaat nu verder met het onderzoek naar alternatief twee en eventuele maatregelen op andere bestaande fietsroutes tussen Groningen en Leek. Daarmee wil de provincie zorgen voor een veilige en vlotte fietsroute tussen beide plaatsen. Bij het onderzoek naar de alternatieven maakt de provincie volop gebruik van de kennis en ervaring van inwoners uit het gebied en de natuurorganisaties. Hiervoor zijn workshops in de omgeving georganiseerd.

Fietsroute Plus

Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op afstanden tot rond de vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto. Van de Fietsroute Plus profiteren scholieren en forenzen, maar ook recreanten. De Fietsroute Plus Groningen-Leek is een van de Fietsroutes Plus die in de provincie Groningen gepland staan. Er liggen al Fietsroutes Plus naar Zuidhorn en Bedum. Daarnaast komen er nog Fietsroutes Plus naar Ten Boer, Winsum, Haren en misschien Assen.