Fietsroute Plus Groningen-Bedum verder uitgewerkt

Als alles volgens plan verloopt, beginnen we na de zomer van 2011 met de uitvoering van de Fietsroute Plus tussen Groningen en Bedum. Een Fietsroute Plus is een hoogwaardig fietspad, dat extra breed en comfortabel is en dat een goede doorstroming heeft. Het fietspad komt te liggen langs de Groningerweg. Bij de oprit van de N46 wordt een rotonde aangelegd om de fietsers veilig te laten oversteken.

Als alles volgens plan verloopt, beginnen we na de zomer van 2011 met de uitvoering van de Fietsroute Plus tussen Groningen en Bedum. Een Fietsroute Plus is een hoogwaardig fietspad, dat extra breed en comfortabel is en dat een goede doorstroming heeft. Het fietspad komt te liggen langs de Groningerweg. Bij de oprit van de N46 wordt een rotonde aangelegd om de fietsers veilig te laten oversteken.

Voorkeur

Uit vier alternatieven werd in maart 2009 één voorkeursroute voor de Fietsroute Plus van Groningen naar Bedum gekozen. Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft deze voorkeursroute uitgewerkt. De route is tot stand gekomen in overleg met gebruikers van het fietspad en andere belanghebbenden. Zo hebben we onder andere gesproken met een aantal scholieren van het Werkmancollege in Groningen die deze route dagelijks fietsen. 

Alternatief voor de auto

Het nieuwe fietspad wordt 3,5 meter breed en komt 6 meter van de weg te liggen. Dit laatste met het oog op de verkeersveiligheid. Op de kruising van de Groningerweg met het Boterdiep en de kruising met de Westerseweg komen op dit moment de meeste ongelukken met fietsers en bromfietsers voor. Om de kruisingen veiliger te maken worden de oversteken duidelijker herkenbaar gemaakt door een markering en een rode kleur. De Fietsroute Plus moeten de fiets een aantrekkelijk alternatief voor de auto maken.

Planning

Nu het college van Gedeputeerde Staten de voorkeursroute heeft vastgesteld, wordt de colleges van Bedum en Groningen ook gevraagd met het plan in te stemmen. Als die akkoord gaan, beginnen we met de technische uitwerking van de plannen en de grondaankoop. We verwachten na de zomer van 2011 te beginnen met de uitvoering.  Als alles volgens plan verloopt is de Fietsroute Plus halverwege 2012 klaar.