Fietspad N360 Ruischerbrug - Garmerwolde tot eind augustus gestremd

Het fietspad langs de provinciale weg N360 tussen Ruischerbrug en Garmerwolde is van maandag 15 mei tot begin augustus gestremd. Tussen Ruischerbrug en het begin van de bebouwde kom van Groningen wordt het fietspad omgelegd en komt er een toegang voor aanwonenden. Fietsers kunnen gebruik maken van de nieuwe Fietsroute Plus langs de oude Stadsweg.

Werkzaamheden

Ook de weg aan het begin van de bebouwde kom wordt anders ingericht, zodat het voor automobilisten duidelijker wordt dat ze de bebouwde kom binnenrijden. De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat auto's minder hard gaan rijden. Voor deze werkzaamheden wordt in een aantal weekenden in juli en augustus 2017 de weg gestremd.

Maatregelen N360

De aanpak van het fietspad en de weg bij Ruischerbrug zijn onderdeel van een serie maatregelen om de N360 tussen Groningen en Delfzijl veiliger te maken en de verkeersveiligheid te verbeteren. De afgelopen jaren zijn hiervoor onder meer de kruispunten bij de Oostelijke Ringweg, Ruischerwaard en Ruischerbrug aangepakt. Komend jaar worden nog rotondes aangelegd bij de Fledderbosweg in Garmerwolde, de Eestumerweg in Ten Post en de Eekwerderweg In Wirdum. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor beginnen naar verwachting dit najaar. Begin 2018 moeten de rotondes klaar zijn.