Feestelijke afsluiting werkzaamheden ring oost en noord op 1 oktober

Na ruim vijf jaar klussen is de aanpak van de oostelijke en noordelijk ringweg in Groningen klaar.  De provincie en de betrokken aannemers kijken met trots terug op een succesvol project. Om de omwonenden te bedanken voor hun geduld organiseert de provincie een feest, op zaterdagavond 1 oktober van 19.30 tot 21.30 uur, bij de Noordzeebrug.

Groene vallei

De werkzaamheden aan de oostelijke ringweg startten eind 2014 en hebben ruim vier jaar geduurd. Op de ringweg zijn de bestaande kruisingen en de verkeerslichten volledig verdwenen. Hiervoor in de plaats zijn ongelijkvloerse kruisingen gekomen, met nieuwe op- en afritten, rotondes en viaducten, waardoor de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer zijn verbeterd. Verder is langs de ringweg veel nieuw groen aangeplant en zijn er ecopassages geplaatst voor grote en kleine zoogdieren. Daardoor moet de omgeving van de oostelijk ringweg er uiteindelijk uitzien als een ‘groene vallei’.

Nieuwe Noordzeebrug

Begin 2014 is op dezelfde plek als de oude Noordzeebrug, de nieuwe Noordzeebrug gebouwd die ruim drie meter hoger is geworden. Tegelijkertijd is de nieuwe aansluiting met de noordelijke ringweg/Bedumerweg aangelegd. De Noordzeebrug is vervangen vanwege de verdieping en verbreding van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, in opdracht van Rijkswaterstaat. Op dit traject worden meerdere bruggen vervangen. Het doel is dat grotere schepen vlot en veilig kunnen doorvaren.

Programma

Alle direct omwonenden van het traject langs de oostelijke en noordelijke ringweg zijn persoonlijk uitgenodigd voor de feestelijke inwijding op zaterdagavond 1 oktober. Er zal vuurwerk te zien zijn en een flyboardshow. Daarnaast krijgen bestuurders van de provincie, gemeente en Rijkswaterstaat die betrokken zijn bij de aankomende aanpak van de zuidelijke ringweg, symbolisch het stokje overgedragen.

Verkeersstops

Vanwege het vuurwerk op het water is er op zaterdagavond 1 oktober een gewijzigde verkeerssituatie op de Noordzeebrug. Tijdens het afsteken van het vuurwerk zijn er zowel boven op de Noordzeebrug, als op de weg naar Winsum (N361), korte verkeersstops in verband met de veiligheid.

Kijk voor meer informatie op www.ringgroningen.nl.