Fasen drie en vier eindelijk los...!

Hoogtepunt deze week was de startbijeenkomst met alle deelnemers aan de zeven deelprojecten voor het bedrijfsplan. De afgelopen twee maanden hebben de kern- en projectgroep hard gewerkt aan de opdrachten voor en de bemensing van de deelprojecten. Maandag 5 maart was de officiële start. De Hanze Plaza vormde hiervoor een prima decor.

 

Hoogtepunt deze week was de startbijeenkomst met alle deelnemers aan de zeven deelprojecten voor het bedrijfsplan. De afgelopen twee maanden hebben de kern- en projectgroep hard gewerkt aan de opdrachten voor en de bemensing van de deelprojecten. Maandag 5 maart was de officiële start. De Hanze Plaza vormde hiervoor een prima decor.

De ochtend stond in het teken van kennismaking en bijspijkeren van informatie over ons project. Alle deelnemers gingen individueel en per projectgroep op de foto. Een ontspannen begin. ’s Middags kwamen de zeven projectgroepen bij elkaar om hun opdrachten te bespreken en de benodigde informatie te inventariseren. Bij de terugkoppeling aan het einde van de startbijeenkomst bleek de betrokkenheid van de deelnemers. Iedereen is gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het bouwen van een kwalitatief hoogwaardige organisatie van de regionale uitvoeringsdienst en zich ervan bewust dat dat de komende twee en een halve maand veel (tijds)inzet vraagt.
De projectgroep vindt het belangrijk dat ook de toekomstige medewerkers aan de RUD meedenken over het bedrijfsplan. Daarom organiseren wij op 29 maart een medewerkersbijeenkomst. De leidinggevenden verspreiden de uitnodiging begin volgende week.

Dinsdag de tweewekelijkse projectgroepvergadering. Nog even teruggeblikt op de startbijeenkomst. De projectgroep vond het unaniem een goed en vertrouwingwekkend begin. Ook gepraat over de aangeklede inhoudsopgave van het bedrijfsplan. Die inhoudsopgave wordt de komende weken steeds verder gevuld tot er medio mei het conceptbedrijfsplan ligt. Dinsdag zat het nieuwe kerngroeplid Jan Smittenberg, projectdeskundige namens de provincie, voor het eerst bij mij op onze projectkamer. Ook Gea Koeling, projectdeskundige gemeenten, schuift daar regelmatig aan. In de projectkamer zijn twee werkplekken, dus dat is te weinig. ‘Buurman’ Alje van Bolhuis, programmamanager van de Agenda voor de Veenkoloniën, vindt het echter prima als wij ook gebruikmaken van zijn kamer. Gea en ik gaan dat afwisselend doen.
’s Middags met Sharmila Raghoebar gepraat. Zij is vanuit de provincie betrokken bij de decentralisatie van de jeugdzorg. Sharmila was nieuwsgierig naar de aanpak van ons project en vooral de leerpunten. Prima gesprek gevoerd. De decentralisatie van de jeugdzorg is naar mijn idee nog complexer dan de vorming van de RUD, omdat er nog meer spelers bij betrokken zijn. Ben benieuwd hoe dat proces gaat verlopen.
Aan het eind van de middag gesprek gehad met Wilko Huyink, oud-collega en nu directeur DHV Noord-Nederland. Bijgepraat. Onder andere over hoe DHV omgaat met het opdrachtgever-/opdrachtnemerschap.

Woensdagmorgen had ik een afspraak met Josée Woertman van de provinciale afdeling Milieubeleid en Carolien de Boer, extern adviseur. Carolien is projectleider Kwaliteitsimpuls milieutaken, waarmee de provincie voorsorteert op de vorming van de RUD. Een positieve ontwikkeling.
Daarna een gesprek met Marianne Fokkinga, onze projectondersteuner. Marianne is een tijd uit de running geweest en gaat nu haar werk hervatten. Fijn. Werkafspraken met haar gemaakt.
’s Middags de eerste vergadering van de managementgroep. De managementgroep speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van het bedrijfsplan, omdat er bij de secretarissen en directeuren veel kennis en ervaring zit over organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Zij vormen het voorportaal naar de stuurgroep. De opdrachten van de deelprojecten grondig doorgesproken. Daarnaast heeft de managementgroep het nut van het werk van de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden onderschreven.
’s Avonds hardgelopen. Was er de laatste anderhalve week door alle drukte bij ingeschoten. Heerlijk.

Donderdag was het VGG-portefeuillehoudersoverleg waarin ik de wethouders heb bijgepraat. Mijn boodschap was dat er de afgelopen maanden hard gewerkt is aan de voorbereiding van de fasen drie en vier, ondanks de voor hun ogenschijnlijke stilte rond het project. De wethouders hebben ingestemd met de financiële bijdrage van de gemeenten aan de fasen drie en vier. Daarmee is de financiering helemaal rond. De provincie en de 23 gemeenten dragen elk vijftig procent bij.
’s Middags samen met Raymond Meijers, projectleider Personeel, een eerste gesprek gehad met de vakbondsbestuurders Alie de Jonge (CNV Publieke Zaak) en Gert Everts (AbvaKabo FNV)over het instellen van een Bijzonder Georganiseerd Overleg en het Sociaal plan. Heel constructief gesprek. Goede afspraken gemaakt.
Ook met Menno Apperlo, waarnemend hoofd van de provinciale afdeling Milieutoezicht gepraat over de inzet van één van zijn medewerkers bij het achtste deelproject BRZO-RUD. Dit deelproject is een beetje een buitenbeentje, omdat er ook andere organisatie bij worden betrokken, onder andere provincies Drenthe en Fryslân, Arbeidsinspectie, waterschappen en brandweer. Jan Smittenberg gaat het project leiden.
Aan het einde van de middag de uitnodiging voor de medewerkersbijeenkomst op 29 maart naar de leden van de projectgroep gestuurd voor verdere verspreiding via de leidinggevenden. Ook de informatieuitvraag voor de deelprojecten naar de projectgroep gemaild … de projectgroepleden moeten er ook vol tegen aan.
Projectsecretaresse Marleen Halsema heeft de deelnemers aan de deelprojecten hun gebruikersnamen en wachtwoorden gestuurd voor het digitale platform Addventure RUD. Ik ben echt heel blij dat wij een gemeenschappelijk digitaal werkgebied voor het bedrijfsplan en de deelprojecten hebben.

Vrijdag besteed aan het maken van de verslagen van de project- en managementgroep en items voor de nieuwsbrief die begin volgende week wordt verspreid.
Tussen de middag gewandeld met oud-kerngroeplid Liesbeth Groote Schaarsberg. Liesbeth heeft het prima naar haar zin bij haar nieuwe werkgever de regionale brandweer.

Een prima week achter de rug, de fasen drie en vier zijn nu echt los … 16 maart komen de projectgroepen al voor de tweede keer bij elkaar. Het tempo ligt hoog!