Facelift watersportvoorzieningen Lauwersmeergebied

In het Lauwersmeergebied is een start gemaakt met de verbetering van de havens en aanlegplaatsen voor de recreatievaart. Alle openbare haventjes en aanlegplaatsen in het gebied worden vernieuwd of opgeknapt. Ook wordt er gebaggerd, zodat de voorzieningen straks weer goed bereikbaar zijn voor de watersport.

In het Lauwersmeergebied is een start gemaakt met de verbetering van de havens en aanlegplaatsen voor de recreatievaart. Alle openbare haventjes en aanlegplaatsen in het gebied worden vernieuwd of opgeknapt. Ook wordt er gebaggerd, zodat de voorzieningen straks weer goed bereikbaar zijn voor de watersport.

Opknapbeurt

Grote delen van havens krijgen nieuwe oeverbeschoeiing en worden opnieuw ingericht. Zo worden onder anderen de aanlegplaatsen bij Kollummeroord, Zomerhuisgat, Stropersgat en Zoutkamperril opgeknapt. ook wordt de ingang van de haven op het eiland Senneroog verplaatst van de west- naar de oostzijde zodat de vaartoeristen hier een betere toegang hebben en de natuur meer ruimte krijgt aan de westzijde. De aanlegsteigers worden aangepast en er komen aanlegplaatsen speciaal voor de bruine vloot.

Samenwerking onderhoud

Het Lauwersmeergebied ligt op grondgebied van twee provincies en drie gemeenten en er zijn meerdere organisaties bij betrokken zoals Staatsbosbeheer, Nationaal Park Lauwersmeer en Recreatieschap De Marrekrite. Deze partijen zijn het met elkaar eens dat er verbeteringen nodig waren voor de watersportvoorzieningen in dit gebied. Daarom is er samengewerkt om het verbeteringsplan tot uitvoering te brengen.

Afspraken

Er zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de openbare watersport-voorzieningen. Recreatieschap De Marrekrite neemt alle publieke aanlegplaatsen en havens in beheer en onderhoud, zowel aan Friese als Groningse (grondgebied De Marne) zijde. Staatsbosbeheer gaat de bijbehorende groenstroken en recreatieterreintjes onderhouden. Door de gemaakte afspraken is er een efficiƫnter en uniform onderhoud en is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.