Fabriek voor kleine windmolens geopend in Hoogezand

In Hoogezand is een nieuwe windmolenfabriek geopend van EAZ Wind, een bedrijf dat kleine windmolens produceert. Het openingswoord werd verzorgd door gedeputeerde Nienke Homan. Kleine windmolens hebben als voordeel dat ze landschappelijk goed zijn in te passen en aangeschaft kunnen worden door boeren, energiecollectieven of particulieren.

Omgevingsvisie

De molens van EAZ Wind hebben houten wieken, een mast van 15 meter en een rotordiameter van 12 meter. Het bedrijf richt zich vooral op klanten in de provincie Groningen, waar het toegestaan is dit kleine type windmolen te plaatsen. Dat is zo vastgelegd in de nieuwe provinciale Omgevingsvisie.

Programma Energietransitie

In het programma Energietransitie heeft de provincie uitgesproken in 2050 volledig gebruik te willen maken van duurzaam opgewekte energie. Bij het vervullen van die ambitie is een belangrijke rol weggelegd voor windenergie.