Extra vergadering Provinciale Staten 31 maart

Op 31 maart behandelen Provinciale Staten de voordracht kaderstelling bezuinigingen in een extra Statenvergadering. De besluitvorming over de voordracht wordt verder uitgewerkt in de Voorjaarsnota. Eind juni stellen Provinciale Staten de Voorjaarsnota vast.

De voorzitter van Provinciale Staten, Max van den Berg, opent de vergadering 31 maart om 14.30 uur. De vergadering vindt plaats in de Statenzaal, Martinikerkhof 12 Groningen. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering te volgen vanaf de publieke tribune.